Strona główna » Aktualności » Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego PS-II.940.26.2021.7 z dnia 9 marca 2021 wprowadzam możliwość odwiedzin na terenie Domu, pod warunkiem:

a) potwierdzenia przez osobę odwiedzającą przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19,

lub

b) w przypadku gdy osoba odwiedzająca nie została zaszczepiona – przyjęcie przez mieszkańca szczepionki przeciw COVID-19.

 

Odwiedziny odbywają się w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, z zachowaniem szczególnych zasad reżimu sanitarnego.

W każdej chwili, po analizie sytuacji epidemicznej w kraju i w DPS odwiedziny mogą zostać wstrzymane.

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny pod numerem telefonu: 67/212-26-43 wew. 117

Jednocześnie informuję, iż w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju urlopy mieszkańców zostają wstrzymane do odwołania.

                                               

                                                                                                                                     Dyrektor /-/ Aneta Szostak

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204