Strona główna » Aktualności

Aktualności

Środki finansowe pozyskane na walkę z COVID-19

Zdjęcie główne: 

Powiat Pilski pozyskał blisko 2,4 mln zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii COVID – 19. 

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych.

komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.7 z dnia 12 października 2020 r. ogłaszam do odwołania czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:

a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10
z dnia 8 maja 2020 r. ogłaszam do dnia 24 maja 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:   

Komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

ogłaszam do dnia 24 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:
a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

Dyrektor
/-/ Aneta Szostak

 

KOMUNIKAT DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W PILE

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 25 marca 2020 r., ogłaszam do dnia 10 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:
a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

Aneta Szostak

Komunikat Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu, zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. ogłaszam czasowe ograniczenie działalności Domu poprzez:

1. Zakaz opuszczania Domu przez mieszkańców, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych.

2. Zakaz odwiedzin.

3. Zakaz urlopowania mieszkańców.

Czasowe ograniczenie działalności Domu obowiązuje od 12 do 25 marca 2020 r.

Tango Fogg – zapomniana piosenka

Zdjęcie główne: 
ArteFakt

Dnia 27 lipca 2019 roku w ramach projektu IV Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt zagrało charytatywny koncert „Tango Fogg – zapomniana piosenka” . Mieszkańcy przenieśli się do czasów swojej młodości, panowała wspaniała atmosfera której towarzyszyło wiele radości i wzruszeń . 

JESTEŚMY RAZEM 2019

Zdjęcie główne: 
Jesteśmy Razem

W dniu 28.06.2019 roku w Naszym Domu odbyło się spotkanie Przyjaciół Domu pn. „Jesteśmy Razem”. Mieszkańców, przybyłe rodziny i zaproszonych gości przywitała pani Dyrektor Aneta Szostak oraz przewodnicząca samorządu mieszkańców pani Zefiryna. Swą obecnością zaszczycili na: Wicestarosta Pilski pan Arkadiusz Kubicha, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Tomasz Olszewski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie pani Justyna Łoś oraz Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

Strony

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204