Strona główna » Aktualności

Aktualności

RAPORT

Zdjęcie główne: 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego PS-II.940.26.2021.7 z dnia 9 marca 2021 wprowadzam możliwość odwiedzin na terenie Domu, pod warunkiem:

a) potwierdzenia przez osobę odwiedzającą przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19,

lub

b) w przypadku gdy osoba odwiedzająca nie została zaszczepiona – przyjęcie przez mieszkańca szczepionki przeciw COVID-19.

 

Informacja

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile  realizuje projekt grantowy "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Środki finansowe pozyskane na walkę z COVID-19

Zdjęcie główne: 

Powiat Pilski pozyskał blisko 2,4 mln zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii COVID – 19. 

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych.

komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.7 z dnia 12 października 2020 r. ogłaszam do odwołania czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:

a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10
z dnia 8 maja 2020 r. ogłaszam do dnia 24 maja 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:   

Komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

ogłaszam do dnia 24 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:
a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

Dyrektor
/-/ Aneta Szostak

 

KOMUNIKAT DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W PILE

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 25 marca 2020 r., ogłaszam do dnia 10 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:
a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

Aneta Szostak

Strony

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204