Strona główna » Aktualności » komunikat dyrektora

komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.7 z dnia 12 października 2020 r. ogłaszam do odwołania czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:

a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

 

                                                                                                             Dyrektor
                                                                                                     /-/ Aneta Szostak

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204