Strona główna » Jak działamy

Jak działamy

DPS Piła

Zakres prowadzonej działalności:

- całodobowa opieka,
- pielęgnacja i pomoc w leczeniu,
- pomoc w dostępie do usług zdrowotnych gwarantowanych przez system ubezpieczeń zdrowotnych,
- posiłki, w tym dietetyczne,
- pomoc psychologiczna oraz szeroko pojęta praca socjalna,
- fizjoterapia indywidualna,
- terapia zajęciowa,
- usługi religijne, zgodnie z wyznaniem,
- aktywizacja społeczna,
- pomoc wolontariuszy.

Decyzja PS.II-11.9013-24/06 z dnia 22 stycznia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego: Zezwolenie na prowadzenie Domu i wpis do Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją nr 50 jako Domu spełniającego standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

Podmiot prowadzący placówkę :
Powiat Pilski
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
tel. (67) 210 93 01

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204