Strona główna » Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie

Zdjęcie główne: 

RAPORT

Zdjęcie główne: 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego PS-II.940.26.2021.7 z dnia 9 marca 2021 wprowadzam możliwość odwiedzin na terenie Domu, pod warunkiem:

a) potwierdzenia przez osobę odwiedzającą przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19,

lub

b) w przypadku gdy osoba odwiedzająca nie została zaszczepiona – przyjęcie przez mieszkańca szczepionki przeciw COVID-19.

 

Informacja

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile  realizuje projekt grantowy "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Środki finansowe pozyskane na walkę z COVID-19

Zdjęcie główne: 

Powiat Pilski pozyskał blisko 2,4 mln zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii COVID – 19. 

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych.

komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.7 z dnia 12 października 2020 r. ogłaszam do odwołania czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:

a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin,
c) zakaz urlopowania mieszkańców.

 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10
z dnia 8 maja 2020 r. ogłaszam do dnia 24 maja 2020 r. czasowe ograniczenie działalności domu, poprzez:   

Komunikat dyrektora

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Strony

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204