Strona główna » Spadkobiercy » Pana Stanisława Kraszewskiego

Pana Stanisława Kraszewskiego

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
poszukuje spadkobierców zmarłego mieszkańca:
Pana Stanisława Kraszewskiego
ur. 08.05.1918 r. w Nowym Mieście Płońsk

Depozyt pozostawiony przez Pana Stanisława Kraszewskiego wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty publikacji ogłoszenia spowoduje, przejście tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.
 
Informacje w sprawie depozytu udziela pracownik socjalny DPS tel: 67/212-26-43 wew 117.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile

ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43
fax (67) 212-26-43, wew. 113

Sekretariat
tel. (67) 212 26 43 wew.204